Wonderwijs Brugge won 25 boeken van IVBO en Mooimakers voor hun inzet voor natuur en milieu.

Brugge, 23-04-2023 – Persbericht IVBO

Op maandag 22 mei 2023 werd door IVBO een boekenprijs uitgereikt aan de
school Wonderwijs Brugge, winnaars van de IVBO-wedstrijd rond jeugdboekenmaand,
gecombineerd met de lenteschoonmaak. Ze wonnen boeken voor 4 klassen en de
schoolbibliotheek rond het thema zwerfvuil en afbraaktijden van afval. Samen met hun leerkracht
‘Tuur Natuur’ organiseerden ze immers opruimacties, registreerden het geraapte zwerfvuil en
postten een leuke foto online.
In de turnzaal lichtte de MOS-leerkrachten en Tuur Natuur de kinderen in dat ze iets gewonnen
hadden. Daarna luisterden ze aandachtig naar Minou Esquenet, de voorzitter van IVBO, die hen de
inleidde in het verhaal van de Boeboeks. De Boeboeks zijn de personages die houden van de natuur,
het Biezenbos proper houden en allerlei spullen recycleren.
Heel wat initiatieven rond natuur en afval
De kinderen toonden aan IVBO ook wat ze allemaal doen rond natuur en afval. Met ondersteuning
van Mooimakers rapen ze regelmatig zwerfvuil en doorliepen ze ook reeds het traject ‘’operatie
proper’. Ze zamelen ook oude gsm’s en smartphones in voor Recupel om te ruilen tegen ‘refurbished’
laptops. Ook inzamelpunten van Bebat voor batterijen en één van Vrienden der Blinden voor plastic
dopjes om blindengeleidehonden te financieren, zijn op school te vinden.
Wie ook heel erg meehelpt in het circulaire verhaal is “Knorrie”, het hangbuikvarken dat veel van het
gft-afval van de kinderen oppeuzelt. De rest wordt gecomposteerd op school. Iedere pauze is er een
beurtrol van kinderen die instaan voor de netheid of de verzorging van de kippen, konijnen, vogels,
het varken,…
“Wonderwijs Brugge is een terechte winnaar. Ik ben verheugd te zien wat de school allemaal doet om
kinderen van jongs af aan met de natuur en milieu in contact te brengen. Dit kunnen wij vanuit IVBO
alleen maar toejuichen en verder helpen ondersteunen. Jong geleerd is immers oud gedaan”, zegt
Minou Esquenet, voorzitter van IVBO.