Binnen alle leerdomeinen (Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, techniek en wetenschap, Frans, ICT, godsdienst, lichamelijke opvoeding, leren leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en muzische vorming) hebben we aandacht voor het stimuleren van kennis, maar ook voor vaardigheden en attitudes

We besteden extra aandacht aan :

  • Leren leren : het is heel belangrijk dat kinderen terug geloven in zichzelf, dat ze voelen dat ze zelf taakjes kunnen uitvoeren, dat ze na een tijdje weer zelfstandig kunnen (en durven) werken, leren en spelen. De leerlingen krijgen hierbij persoonlijke doelen en worden gecoacht door de leerkrachten. Leren leren is een afzonderlijk leerdomein.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling : we hechten veel belang aan het creëren van een warme, motiverende leefomgeving. Respect voor jezelf, voor de anderen en voor de omgeving  zijn onze duidelijke leefregels. Kinderen krijgen de kans om verantwoordelijkheid te nemen binnen het schoolgebeuren.
  • Taalvaardigheid :  De taalvaardigheid wordt niet alleen communicatief uitgebouwd, maar ook in functie van de denkontwikkeling : taal is immers een heel belangrijk middel om het denken te sturen. …ook anderstalige kinderen kunnen  voordeel halen uit deze werking.

Voor kinderen met specifieke problemen rond spraak- en taalontwikkeling is er ook therapeutische begeleiding door logopedisten.

  • Sport, gezondheid en motoriek : wij besteden ruime aandacht aan voldoende beweging en een gezonde voeding. Soms wordt ook individueel gecoacht op het vlak van motorische vaardigheden en fysieke conditie. Grove en fijne motorische vaardigheden worden in kaart gebracht door vakleerkrachten en kinesisten. Indien nodig wordt een therapie opgestart.

De school streeft ernaar om kinderen terug te laten keren naar het gewoon onderwijs. Kinderen worden voorbereid op een steeds veranderende samenleving.

Oog voor talent

We besteden uitdrukkelijk aandacht aan de totale persoon van elk kind en stimuleren de ontwikkeling van de eigen talenten. Ook de ontwikkelingsdoelen en Zill-doelen leggen hierop de nadruk.