Met subsidies van stad Brugge richten we een knusse bibliotheek (lees- en ontmoetingsplek) in. Via de inrichting brengen we de natuur binnen. We treden ons boekje helemaal te buiten…

De schoolbibliotheek ligt in het hart van onze school en verwelkomt leerlingen, leerkrachten, ouders, grootouders, auteurs, medewerkers van de gemeentebibliotheek,… . Er wordt niet alleen gelezen en voorgelezen, maar ook geluisterd, gediscussieerd, overlegd, lesgegeven, workshops en lezingen gehouden, … . De bibliotheek kan ook gebruikt worden voor- of naschools (bv. tijdens de opvang).

De bibliotheek bevat een gevarieerd aanbod boeken en een taalpunt(met materialen om Nederlands te leren en oefenen) en eenvoudige boeken voor moeilijke lezers. Ook aangepaste tijdschriften en kranten (Wablieft, Kleine Wablieft en Klap) krijgen er een plaats. Door het (voor)lezen te stimuleren, verwerven leerlingen taal op een leuke manier, wordt hun fantasie geprikkeld en hun leefwereld te verruimd.