Karel de Goede vzw

Wonderwijs Brugge

St. Kristoffelstraat 125b

8310 Brugge

www.wonderwijsbrugge.be

directeur :

Astrid Lenoir

St. Kristoffelstraat 125b, 8310 Brugge

050/353438

directie@wonderwijsbrugge.be

secretariaat :

Astrid Van Hamme

astrid.van.hamme@wonderwijsbrugge.be

schoolstructuur :

vrije gesubsidieerde lagere school voor buitengewoon

onderwijs, type basisaanbod

scholengemeenschap :

St. Trudo

coördinerend directeur : Bieke Wittebolle

schoolbestuur :

Karel de Goede vzw

Collegestraat 24

8310 Brugge

ouderraad :

voorzitter : Karlien Geirnaert

schoolraad :

voorzitter : Koen Hallaert

Nuttige adressen

C.L.B.  :

Vrij CLB De Havens – vestiging Sint-Andries                                        

Legeweg 83 A

8200 Brugge                                                      

telefoon 050 440 220

e-mail sint-andries@vrijclbdehavens.be

website : www.vrijclbdehavens.be

Ondersteuningsnetwerk :

ONW noord

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake Leerlingen-rechten         

Vlaamse Overheid
            Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
            Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
            t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
            H. Consciencegebouw
            Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
            1210 Brussel
            02 553 93 83
            commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur        

Vlaamse Overheid
            Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
            t.a.v Marleen Broucke
            Kamer 1C 24
            Koning Albert II-laan 15
            1210 Brussel
            02 553 65 56
            zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be