Wonderwijs op maat…

 • in een uitdagende leeromgeving
 • door een gespecialiseerd team
 • in een toffe, positieve familiale sfeer:

Wij werken in kleine klasgroepen met vaak individuele begeleiding en ondersteuning.  In Wonderwijs Brugge kunnen de kinderen op eigen niveau en tempo leren. We beschikken daarbij over een aantal specifieke doelgerichte werkingen:

 • In de startklas krijgen de kinderen voorbereidende oefeningen op de basisvaardigheden van lezen, schrijven en rekenen.
 • In de schoolverlaterswerking  bereiden we samen met leerlingen en ouders de overstap voor naar de meest passende richting in het secundair onderwijs.  Zelfstandig leren werken, plannen en studeren zijn hierbij belangrijk.
 • Voor leerlingen met  ASS kiezen we voor een geïntegreerde werking. Hierbij is een veilige, voorspelbare en gestructureerde omgeving voorzien.  Voorbeelden hiervan zijn de overzichtelijke dag- en weekschema’s, met opvang en spel over de middag in een rustige omgeving. Via  individuele ondersteuning leren de leerlingen hun eigen autisme-kenmerken ontdekken.

Wij zorgen voor een levensecht leeraanbod

 • met  opdrachten die prikkelend en betekenisvol zijn.
 • met  handboeken en eigen ontwikkelde materialen die verwijzen naar de leefwereld van de kinderen.
 • met uitstappen waarbij kinderen  ervaringen kunnen opdoen in nieuwe contexten , ..
 • door ook regelmatig externen in te schakelen bij les- of leeractiviteiten.
 • door inspanningen te leveren om op ons schooldomein een super-uitdagende accommodatie uit te bouwen :

Zo hebben we

 • het  dierenpark
 • het crea-atelier
 • het verkeerspark
 • de techno-ruimte
 • de moestuintjes
 • moderne ict-materialen : digiboards, laptops, chromebooks, ipads,…
 • het restaurant met tal van diensten
 • een aantrekkelijke speeltuin
 • sport- en voetbalveld
 • speelbos

Ons  Wonderwijs- team bestaat uit :                                                                                     

klasleerkrachten, vakleerkrachten met specifieke opleidingen, ondersteuners voor individuele begeleiding, logopedisten, kinesisten, een coördinator per niveau en een directeur. Een dynamisch, deskundig en gemotiveerd team van (vak)leerkrachten, logopedisten en kinesisten is gespecialiseerd in het begeleiden en onderwijzen van kinderen met specifieke zorgvragen. Elk heeft een hart voor kinderen en een sterke betrokkenheid bij ons Wonderwijsproject.                                                                                                                                   

De school zorgt voor een “warm” klimaat waarbij kinderen zich veilig voelen, zich durven uitdrukken, zich goed voelen en respect opbrengen voor zichzelf, de anderen en de omgeving. Kinderen die zich goed in hun vel voelen, leren en ontwikkelen beter !