Wonderwijsbrugge is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen De Boomgaard en De Spijker.

De Spycker was gevestigd in een prachtig kader in het poldergebied in Sint-Kruis. De Boomgaard had een idyllische ligging in een oude boomgaard in het centrum van Assebroek vlak naast het O.L.V.-college. Beide scholen kenden een  bloei en verwierven een sterke reputatie voor hun werking met kinderen met een leerbeperking.

De Spycker richtte zich vooral op leerlingen met een normale begaafdheid  – kinderen die zich omwille van ernstige leerstoornissen niet konden handhaven in het gewoon onderwijs – ‘type 8-leerlingen’ – kinderen met een IQ hoger dan 85.

De Boomgaard richtte zich op kinderen met een licht verstandelijke beperking. Dit zijn kinderen met een algemene ontwikkelingsvertraging, – ‘type 1-leerlingen’ –  kinderen met een IQ < 85.

Steeds meer leerkrachten, begeleiders en  ouders stelden deze typologie – puur op basis van het intelligentiecriterium – in vraag.  De laatste jaren werd gelukkig dan ook meer gekeken naar de onderwijsbehoeften van de  kinderen en groeide de overtuiging dat een procesgerichte benadering van kinderen veel interessanter is.