World Clean Up Day

Tussen de buien door zijn er heel wat klassen al op zoek geweest naar zwerfvuil !De Operatie Proper gaat nu echt wel van start…Dank-je-wel voor jullie inzet !!!

Open klas

Welkom op ons open-klas-moment op maandag 29 augustus 2022 om 16.30u.
Zo maak je al eens kennis met je nieuwe juf of meester.