VROEGER

 

WonderwijsBrugge is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen De Boomgaard en De Spijker.

De Spycker was gevestigd in een prachtig kader in het poldergebied in Sint-Kruis. De Boomgaard had een idyllische ligging in een oude boomgaard in het centrum van Assebroek vlak naast het O.L.V.-college. Beide scholen kenden een  bloei en verwierven een sterke reputatie voor hun werking met kinderen met een leerbeperking.

De Spycker richtte zich vooral op leerlingen met een normale begaafdheid - kinderen die zich  omwille van ernstige leerstoornissen niet konden handhaven in het gewoon onderwijs en een attest ‘type 8’ hadden.

De Boomgaard richtte zich op kinderen met een licht verstandelijke beperking. Dit zijn kinderen met een algemene ontwikkelingsvertraging en een ‘type 1’-attest.

Steeds meer leerkrachten, begeleiders en  ouders stelden deze typologie – puur op basis van het intelligentiecriterium - in vraag.  De laatste jaren werd dan ook meer gekeken naar de onderwijsbehoeften van de  kinderen en groeide de overtuiging dat een procesgerichte benadering van kinderen veel interessanter is.