VROEGER

 

Jarenlang waren De Boomgaard (Assebroek) en De Spycker (Sint-Kruis) vertrouwde namen binnen de onderwijswereld in de regio Brugge.

De Spycker was gevestigd in een prachtig kader in het poldergebied in Sint-Kruis. De Boomgaard vond een idyllische ligging in een oude boomgaard in het centrum van Assebroek vlak naast het O.L.V.-college. Beide scholen kenden een  bloei en verwierven een sterke reputatie voor hun werking met kinderen met een leerbeperking.

De Spycker richtte zich vooral op leerlingen met een normale begaafdheid  - kinderen die zich  omwille van ernstige leerstoornissen niet konden handhaven in het gewoon onderwijs – ‘type 8-leerlingen’ – kinderen met een IQ hoger dan 85.

 

De Boomgaard richtte zich op kinderen met een licht verstandelijke beperking. Dit zijn kinderen met een algemene ontwikkelingsvertraging, - ‘type 1-leerlingen’ -  kinderen met een IQ < 85.

Steeds meer leerkrachten, begeleiders en  ouders stelden deze typologie – puur op basis van het intelligentiecriterium - in vraag.  De laatste jaren werd gelukkig dan ook meer gekeken naar de onderwijsbehoeften van de  kinderenen groeide de overtuiging dat een procesgerichte benadering van kinderen veel interessanter is.