Nauw samenwerken

Er is nauwe samenwerking met ouders, externe diensten,CLB en het gewoon onderwijs