Oog voor talent

We besteden uitdrukkelijk aandacht aan de totale persoon van elk kind en stimuleren de ontwikkeling vande eigen talenten.