Een gespecialiseerd zorgteam

Ons  Wonderwijs- team bestaat uit :

klasleerkrachten, vakleerkrachten met specifieke opleidingen, BLIO’s voor individuele begeleiding, logopedisten, kinesisten, een orthopedagoge en een directieteam.