een uitdagende leeromgeving

Wij zorgen voor een levensecht leeraanbod

 • met  opdrachten die prikkelend en betekenisvol zijn.
 • met  handboeken en gekozen onderwerpen die verwijzen naar de leefwereld van de kinderen.
 • met uitstappen waarbij kinderen  ervaringen kunnen opdoen in nieuwe contexten , ...
 • door ook regelmatig mensen van buitenaf in te schakelen bij les- of leeractiviteiten.
 • door inspanningen te leveren om op ons schooldomein een super-uitdagende accommodatie uit te bouwen. Denk maar aan:
  • het  dierenpark
  • het crea-atelier
  • het verkeerspark
  • de techno-ruimte
  • de moestuintjes
  • de computerklas (met laptops)
  • de functionele meetklas
  • het restaurant met tal van diensten
  • een aantrekkelijke speeltuin
  • voetbalvelden

Deze contexten bieden interessante perspectieven in de werking met onze kinderen.