DOELGROEP

Kinderen die nood hebben aan het  basisaanbod zijn welkom in Wonderwijs Brugge. Voor hen willen wij de beste keuze zijn. Heel concreet denken we hierbij aan :

 

  • kinderen met leerstoornissen : b.v. dyslexie of  dyscalculie,

  • kinderen met een leerbeperking,

  • kinderen met een combinatie van leer-en ontwikkelingsproblemen.

 

De inschrijving in het basisaanbod geldt voor  2 jaar. Daarna kunnen de leerlingen terug naar het gewoon lager onderwijs, met GON-begeleiding, tenzij men na een grondige evaluatie binnen de klassenraad opteert om het basisaanbod te verlengen.

De CLB’s spelen hierbij een sleutelrol om het proces te bewaken en een gerichte samenwerking tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs mogelijk te maken.

 

  • Kinderen die nu al verwezen werden naar het buitengewoon onderwijs type 1 of 8 behouden hun attest. Ouders moeten dus niet ongerust zijn. De gemaakte keuzes kunnen behouden blijven.

  • Ook kinderen uit het kleuteronderwijs kunnen nog rechtstreeks toegang krijgen tot de aanvangsklas van het basisaanbod wanneer blijkt dat de voorgestelde aanpassingen in het kleuteronderwijs ontoereikend  zijn en een individueel werkplan noodzakelijk is.