AANBOD EN DOELGROEP

Wonderwijs Brugge geeft buitengewoon onderwijs aan kinderen met specifieke zorgvragen en nood aan ‘type basisaanbod’. Wanneer de zorgvragen de mogelijkheden van het gewoon onderwijs overstijgen (maw. wanneer de aanpassingen in het gewoon onderwijs ontoereikend zijn om het kind verder te begeleiden) worden kinderen doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Voor het type basisaanbod is geen specifieke diagnose vereist.

Wij bieden gespecialiseerde hulp aan kinderen met

  • leerstoornissen bv. dyslexie, dyscalculie, …
  • een leerbeperking
  • een combinatie van leer- en ontwikkelingsproblemen
  • vertraagde ontwikkeling

De school streeft ernaar om kinderen terug te laten keren naar het gewoon onderwijs. Regelmatig overleg met ouders, CLB en externen draagt ertoe bij dat de school haar doelstellingen kan nastreven en waarmaken.